NOW 2.0. En hoe nu verder?

Overzicht

NOW 2.0

Horeca Harderwijk
Qimarox
Risico-inventarisatie & -evaluatie
Interview
Scholing uitzendkrachten
50+
Liever inzet van uitzendkracht dan vast personeel
Succes verhalen.
De voedingsmiddelenindustrie: de productie draait door!
Goede ventilatie op de werkvloer
Soepele transitie personeel
Opdrachtgeverschap
Thuiswerken, wie betaalt de kopjes koffie?
Werkgeluk
Kostprijs 1.99
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek logistiek
Opleiden via Kei Uitzendbureau
Vakantie, waar gaan we heen?
Geboorteverlof 2020
NOW 2.0. En hoe nu verder?
Operators beschikbaar die ervaring hebben met diverse machines
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek operators
UWV - TOFA
Vakantie in coronatijd
Ook uw werkomgeving laten desinfecteren?
Grotere flexibele schil, en meer vraag naar uitzendkrachten
Vakantiewerk
TOFA geopend
Antidiscriminatiebeleid
TOFA-regeling
Screenen van operators
Coronavirus heeft impact
Operator aan het woord
Operatorspecialist
Desinfecteren werkomgeving
Gevolgen corona
Een baan als operator
Wat is een uitzendbureau?
Tips voor je cv
Tips voor je sollicitatiegesprek
Inloopweken vakantiewerk
Loopbaanbegeleiding uitzendkrachten
Minimumloon 2019
Fiets gewonnen?
Intercedent bij Kei
Uitzendkracht - belastingaangifte
Digitaal ondertekenen
Andere baan of niet?
Bijverdienen
Harderwijk verhuist
Wet DBA uitgesteld
Kei in Apeldoorn
Amersfoort verhuist
Vakantiekracht op payroll
Scholingsvoucher
De VAR verdwijnt
Kerstmarkt Düsseldorf
Radio Werken.FM
Persbericht NBBU
1000e lid NBBU
Lidmaatschap NBBU
Inlenersbeloning
Transitievergoeding
Paaseieren winnen?
Kerstborrel 2014

En hoe nu verder? Overheid komt met tweede noodpakket: NOW 2.0

Het coronavirus is nog zeer actief en heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Op maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Op deze manier kunnen de werknemers worden doorbetaald. Deze tweede tegemoetkoming van de NOW-regeling is voor een periode van 4 maanden. Het maakt niet uit of u al eerder NOW heeft aangevraagd, elke werkgever kan ook de tweede tegemoetkoming van de NOW aanvragen.

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 of aansluitend op de eerste NOW-tegemoetkoming.

Wat is het doel van de tweede NOW-regeling?

Het doel van de tweede NOW-regeling is dat zoveel mogelijk banen behouden blijven. Werkgevers krijgen op deze manier de tijd om zich te kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie. Werknemers kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een (om)scholingscursus. Alles is erop gericht dat zoveel mogelijk werknemers hun baan kunnen behouden.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

De omzet die u heeft verloren, moet u in beginsel opgeven voor de periode juni tot en met september. Probeer dit bij de aanvraag zo goed mogelijk te doen om te voorkomen dat later een te veel uitgekeerd bedrag moet worden terugbetaald.

Indien de aanvraag is goedgekeurd, dan volgt een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. Twee maanden later ontvangt u het volgende voorschot enz. enz. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijgt u het restant uitbetaald. Heeft u te veel ontvangen? Dan moet u dit terugbetalen.

De tegemoetkoming van de tweede NOW-regeling bedraagt maximaal 90% van de loonkosten bij een verlies aan omzet van 100%. Bij minder omzetverlies wordt de tegemoetkoming evenredig verminderd.

Voor de berekening van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt het brutoloon van uw werknemers verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals vakantiegeld. In de eerdere regeling van NOW was dit nog 30%.

Waaraan dient u zich nog meer te houden?

Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de tweede NOW-aanvraag een verklaring afleggen.

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Ten opzichte van de eerste NOW-regeling is ook de sanctie bij ontslag gewijzigd. Deze sanctie bedraagt 5% van de totale tegemoetkoming, maar alleen als u voor 20 of meer werknemers ontslag heeft aangevraagd. De sanctie bij ontslag is niet van toepassing als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers. De sanctie blijft ook achterwege als over het ontslag een verzoek is ingediend bij de Stichting van de Arbeid.

Een tegemoetkoming NOW kan t/m 31 augustus aangevraagd worden met het aanvraagformulier dat op de website staat van het UWV.

Kijk voor meer informatie en vragen over deze regeling op de website van het UWV.

WhatsApp: 033 - 711 0600