Kennisbank

Kies een categorie

Jaaropgave

Wat is een jaaropgave

Op de jaaropgave staan al je loongegevens vermeld. Hierdoor heb een totaalplaatje van je inkomsten in een bepaald jaar. Om je belastingaangifte te controleren heb je deze gegevens nodig.


Wie ontvangen een jaaropgave

Alle uitzendkrachten die in het afgelopen kalenderjaar voor Kei Uitzendbureau hebben gewerkt. Dit betekend dat wanneer jij het afgelopen jaar tenminste 1x voor Kei Uitzendbureau hebt gewerkt, je een jaaropgave moet ontvangen.


Wat staat er op een jaaropgave

De jaaropgave heeft een aantal verplichte onderdelen

 1. naam- en adresgegevens werknemer
 2. naam- en adresgegevens werkgever
 3. loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat je hebt gekregen
 4. loonbelasting/premie volksverzekeringen die er zijn ingehouden
 5. totaalbedrag van de arbeidskorting die is verrekend
 6. burgerservicenummer (BSN)
 7. loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 8. totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die is verrekend
 9. of  er bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening is gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer
 10. bijdrage Zvw die is ingehouden op het nettoloon van de werknemer
 11. werkgeversheffing Zvw
 12. totaal van de premies werknemersverzekeringen


Wanneer kan ik de jaaropgave verwachten

Kei Uitzendbureau verstrekt de jaaropgave uiterlijk in de maand februari


Op welke manier ontvang ik de jaaropgave

Je ontvangt je jaaropgave automatisch per mail, wij gebruiken hiervoor het emailadres dat bij ons bekend is. Wanneer er bij ons geen emailadres bekend is, ontvang je deze per post. Tevens kun je je jaaropgave terugvinden in de flexportal. Zodra je voor Kei Uitzendbureau gaat werken, ontvang je voor deze portal inloggegevens.


Wat moet ik doen wanneer ik geen jaaropgave heb ontvangen

Wanneer je voor het einde van de maand februari geen jaaropgave hebt ontvangen dan raden wij je aan om telefonisch contact met ons op te nemen.

 


WhatsApp: 033 - 711 0600