Inlenersbeloning

Overzicht

Inlenersbeloning

Horeca Harderwijk
Qimarox
Risico-inventarisatie & -evaluatie
Interview
Scholing uitzendkrachten
50+
Liever inzet van uitzendkracht dan vast personeel
Succes verhalen.
De voedingsmiddelenindustrie: de productie draait door!
Goede ventilatie op de werkvloer
Soepele transitie personeel
Opdrachtgeverschap
Thuiswerken, wie betaalt de kopjes koffie?
Werkgeluk
Kostprijs 1.99
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek logistiek
Opleiden via Kei Uitzendbureau
Vakantie, waar gaan we heen?
Geboorteverlof 2020
NOW 2.0. En hoe nu verder?
Operators beschikbaar die ervaring hebben met diverse machines
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek operators
UWV - TOFA
Vakantie in coronatijd
Ook uw werkomgeving laten desinfecteren?
Grotere flexibele schil, en meer vraag naar uitzendkrachten
Vakantiewerk
TOFA geopend
Antidiscriminatiebeleid
TOFA-regeling
Screenen van operators
Coronavirus heeft impact
Operator aan het woord
Operatorspecialist
Desinfecteren werkomgeving
Gevolgen corona
Een baan als operator
Wat is een uitzendbureau?
Tips voor je cv
Tips voor je sollicitatiegesprek
Inloopweken vakantiewerk
Loopbaanbegeleiding uitzendkrachten
Minimumloon 2019
Fiets gewonnen?
Intercedent bij Kei
Uitzendkracht - belastingaangifte
Digitaal ondertekenen
Andere baan of niet?
Bijverdienen
Harderwijk verhuist
Wet DBA uitgesteld
Kei in Apeldoorn
Amersfoort verhuist
Vakantiekracht op payroll
Scholingsvoucher
De VAR verdwijnt
Kerstmarkt Düsseldorf
Radio Werken.FM
Persbericht NBBU
1000e lid NBBU
Lidmaatschap NBBU
Inlenersbeloning
Transitievergoeding
Paaseieren winnen?
Kerstborrel 2014

01-03-2015 – Inlenersbeloning uitzendkrachten per 30 maart 2015

Vanaf 30 maart 2015 geldt voor uitzendkrachten dat zij vanaf de eerste dag van de uitzending betaald worden volgens de inlenersbeloning. Daarbij is de beloning gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. Vanaf 30 maart 2015 is de uitlener verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Tijdens de laatste onderhandelingen over de ABU-cao is een wijziging afgesproken met betrekking tot de toepassing van de inlenersbeloning. Dat betekent dat voor alle uitzendondernemers de uitzendkrachten in de meeste gevallen vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) onder de inlenersbeloning vallen.

Inhoud inlenersbeloning
Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

Onderdelen beloningssyteem
Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:
1. Het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever).
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld.
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
5. Periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
6. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

Geen overgangsregeling
Er is geen overgangsregeling voor de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is immers al lang van tevoren afgesproken en aangekondigd. Uitzendkrachten gaan dus allemaal uiterlijk 30 maart 2015 over.

Bron: HR Praktijk

WhatsApp: 033 - 711 0600