Antidiscriminatiebeleid

Overzicht

Het antidiscriminatiebeleid van Kei Uitzendbureau

Horeca Harderwijk
Qimarox
Risico-inventarisatie & -evaluatie
Interview
Scholing uitzendkrachten
50+
Liever inzet van uitzendkracht dan vast personeel
Succes verhalen.
De voedingsmiddelenindustrie: de productie draait door!
Goede ventilatie op de werkvloer
Soepele transitie personeel
Opdrachtgeverschap
Thuiswerken, wie betaalt de kopjes koffie?
Werkgeluk
Kostprijs 1.99
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek logistiek
Opleiden via Kei Uitzendbureau
Vakantie, waar gaan we heen?
Geboorteverlof 2020
NOW 2.0. En hoe nu verder?
Operators beschikbaar die ervaring hebben met diverse machines
Nieuwe baan in de vakantie, onderzoek operators
UWV - TOFA
Vakantie in coronatijd
Ook uw werkomgeving laten desinfecteren?
Grotere flexibele schil, en meer vraag naar uitzendkrachten
Vakantiewerk
TOFA geopend
Antidiscriminatiebeleid
TOFA-regeling
Screenen van operators
Coronavirus heeft impact
Operator aan het woord
Operatorspecialist
Desinfecteren werkomgeving
Gevolgen corona
Een baan als operator
Wat is een uitzendbureau?
Tips voor je cv
Tips voor je sollicitatiegesprek
Inloopweken vakantiewerk
Loopbaanbegeleiding uitzendkrachten
Minimumloon 2019
Fiets gewonnen?
Intercedent bij Kei
Uitzendkracht - belastingaangifte
Digitaal ondertekenen
Andere baan of niet?
Bijverdienen
Harderwijk verhuist
Wet DBA uitgesteld
Kei in Apeldoorn
Amersfoort verhuist
Vakantiekracht op payroll
Scholingsvoucher
De VAR verdwijnt
Kerstmarkt Düsseldorf
Radio Werken.FM
Persbericht NBBU
1000e lid NBBU
Lidmaatschap NBBU
Inlenersbeloning
Transitievergoeding
Paaseieren winnen?
Kerstborrel 2014

De antiracismedemonstraties zijn op dit moment volop in het nieuws. Discriminatie is nog altijd aan de orde van de dag. Ook op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt er helaas nog altijd gediscrimineerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie op basis van ras, leeftijd of geslacht. Ook uitzendbureaus krijgen hiermee te maken. Het is onze taak om discriminatie te herkennen en hierop actie te ondernemen.

het antidiscriminatiebeleid van Kei Uitzendbureau

Eerlijke kans

Laten wij vooropstellen dat Kei Uitzendbureau als doel heeft om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Dit staat ook zo vermeld in ons antiracismebeleid, dat al onze medewerkers hebben ondertekend.

Perfecte match

Als wij een vacature binnenkrijgen, wordt er natuurlijk besproken waar de kandidaat aan moet voldoen. De kandidaat moet bijvoorbeeld een bepaalde opleiding gedaan hebben, of ervaring hebben met een bepaald computerprogramma. Deze functie-eisen zijn nodig om goed te kunnen bepalen welke persoon het beste op de functie past. Wij zijn namelijk op zoek naar de perfecte match tussen de functie en de kandidaat en daarbij houden wij rekening met alle noodzakelijke en relevante eisen die aan de functie gesteld worden. Zo weten wij zeker dat de kandidaat goed op zijn of haar plek zit.

Discriminatie herkennen

Heel soms komt het voor dat er criteria worden genoemd die niet functie-gerelateerd zijn. Dit is een vorm van discriminatie en daarom wijzen wij deze criteria altijd af. Onze intercedenten zijn getraind om deze criteria te herkennen en ervoor te zorgen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

en aanpakken

Daarnaast tolereren wij niet dat onze uitzendkrachten discriminerend worden bejegend door derden. Als wij signalen ontvangen dat hier wel degelijk sprake van is, dan zullen wij direct actie hierop ondernemen. Dit doen wij onder andere door open en eerlijk met elkaar te communiceren.

Laten we er samen voor zorgen dat discriminatie op de werkvloer verleden tijd wordt en dat iedereen een gelijke behandeling ontvangt, waarbij een goed cv en een uitstekende werkhouding de enige criteria zijn. Samen kunnen we een veilig werkklimaat creëren waar we met respect met elkaar omgaan, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

WhatsApp: 033 - 711 0600